Matsuri Platter

Wafu Salad
Shrimp Tempura (7 pcs)
7 Kinds of Sashimi (21 pcs)
California Roll (4 pcs)
Dynamite Roll (4 pcs)
Vampire Roll (4 pcs)
Spicy Tuna Tempura Maki (8 pcs)

$ 107.89